หน้าแรก

ripcurrentภัยร้ายในทะเล

      ในประเทศไทยพบว่ามีนักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้ำทะเลแล้วต้องเสียชีวิตจากการจมน้ำเป็นประจำ เช่นที่หาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง หาดทรายขาว หาดคลองพร้าว หาดไก่แบ้ และหาดใบลาน /เกาะช้าง จังหวัดตราด ซึ่งสาเหตุหนึ่งคือ เกิดจากการเข้าไปอยู่ในบริเวณ Rip Current โดยบังเอิญ

     Rip Current ก็คือ "กระแสน้ำรูปเห็ด" ซึ่งมีคนเข้าใจผิดว่า คือทะเลดูด ความจริงแล้วไม่ใช่เนื่องจากทะเลดูดจะดูดสิ่งต่างๆ จากผิวน้ำลงไปใต้น้ำ แต่กระแสน้ำรูปเห็ดนี้ จะเกิดขึ้นบนผิวน้ำและใกล้ชายฝั่งมีรูปร่างคล้ายดอกเห็ดจึงเรียกกันว่า กระแสน้ำ(อ่านต่อเพิ่มเติม)

กว่าจะมาเป็นระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน(MSMS 2008) ตอนที่ 2

       ในบทความ เรื่อง ระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน (MSMS 2008) ตอนที่ 1 มาตรฐาน ISO 9001:2004 กับ ระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน (MSMS 2008) นั้นได้มีการนำเสนอถึงการทบทวนมาตรฐานระบบ ISO 9001 เพื่อนำมาสร้างเป็นมาตรฐานสำหรับการจัดการน้ำเสียชุมชนแล้ว ในบทความนี้จึงมีการนำเสนอถึงมาตรฐานอีกฉบับหนึ่งที่ได้มีการศึกษาเพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน ได้แก่ ระบบ ISO 14001:2004

      ระบบ ISO 14001:2004 เป็นมาตรฐานที่มีสาระเกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กร ทั้งในแง่มุมของการควบคุม/ลดการผลิต-ปล่อยออกมลพิษสู่สภาพแวดล้อมและแง่มุมการใช้ทรัพยาการอย่างคุ้มค่า ซึ่งมีความสอดคล้องกับระบบบริหารที่สามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ จึงได้มีการศึกษาเชิงวิเคราะห์ระบบ ISO 14001:2004 นี้ เพื่อประกอบการจัดทำระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน (Municipal Sewage Management System: MSMS 2008) รายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)

การตรวจสอบการรั่วซึมของฝายดักตะกอนในลำห้วยคลิตี้ ฯ

สืบเนื่องจากที่ รายการข่าว ๓ มิติ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ออกอากาศเมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๒๒.๔๕ น. ได้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในห้วยคลิตี้ ในประเด็นการจัดทำฝายดักตะกอนปนเปื้อนสารตะกั่วโดยระบุว่าฝายดักตะกอนนี้เป็นตัวช่วยในระหว่างรอแผนการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว แต่เนื่องจากปัจจุบันมีพบว่ามีการรั่วซึมของฝายฯ ซึ่งไม่เป็นไปตามลักษณะของฝายกั้นน้ำ ชาวบ้านจึงกังวลว่าการดักตะกอนอาจไม่มีประสิทธิภาพ และอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบในจุดนี้อีกครั้งรายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)

การจัดการน้ำเสียของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

       เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีพื้นที่ทั้งหมด 6.0 ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขตทิศเหนือติดกับตำบลชุมเห็ด และทิศใต้ ทิศตะวันตกและทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลอิสาณ มีจำนวนประชากรรวม 27,653 คน 1 (จำนวนประชากรตามสถิติการทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556) และเทศบาลมีแผนที่จะยกฐานะเป็นเทศบาลนครโดยรวมกับเทศบาลตำบลอิสาณและพื้นที่บางส่วนของเทศบาลเมืองชุมเห็ด

      ระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เป็นระบบแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated lagoon) ตั้งอยู่ที่บ้านโคกหัวช้าง ถนนบุรีรัมย์ ห้วยราช ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับงบประมาณก่อสร้างโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองและเริ่มเดินระบบเมื่อปี พ.ศ. 2545รายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)

ระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกรแบบบ่อปรับเสถียร(ตอนที่ 1)

         น้ำเสียฟาร์มสุกรส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการล้างทำความสะอาดโรงเรือน น้ำปัสสาวะของสุกร และน้ำทิ้งจากส้วมน้ำ (กรณีมีส้วมน้ำ) ซึ่งหากระบายน้ำเสียจากฟาร์มสุกรออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยไม่มีการจัดการน้ำเสียแล้วนั้น จะทำให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม โดยเฉพาะคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งรองรับน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกรโดยส่วนใหญ่ ดังนั้นฟาร์มสุกรแต่ละแห่งจึงควรมีการจัดการน้ำเสียก่อนระบายออกสู่แหล่งน้ำ โดยการรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียหรือนำไปใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณและความสกปรกของน้ำทิ้งที่จะระบายออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะและออกสู่สิ่งแวดล้อม(อ่านต่อ)