Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in C:\xampp\htdocs\water\libraries\joomla\session\session.php on line 1
ปัญหาขาดแคลนน้ำกับโรงไฟฟ้าถ่านหิน - สำนักจัดการคุณภาพน้ำ

หน้าแรก

ปัญหาขาดแคลนน้ำกับโรงไฟฟ้าถ่านหิน

    น้ำ คือ ชีวิตเราคงจะได้ยินคำนี้กันบ่อยขึ้น โดยเฉพาะในช่วงหลังทศวรรษที่ 20 ที่เกิดปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทั่วโลกส่งผลทำให้เกิดวิกฤตปัญหาการขาดแคลนน้ำในหลายพื้นที่ ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 ประเด็นของแหล่งน้ำและพลังงานเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในการอภิปรายเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน แต่ก็ไม่มีใครเชื่อมต่อหัวข้อทั้งสองนี้เข้าด้วยกัน ในความจริงนั้น การขยายตัวของแผนการใช้ถ่านหินเพื่อผลิตพลังงานเป็นปัจจัยที่ทำให้ภาวะขาดแคลนน้ำ(อ่านต่อ)