หน้าแรก

กรมควบคุมมลพิษเข้าร่วมการจัดนิทรรศการกิจกรรมวันทางทะเลโลก“การศึกษาพาณิชย์นาวี ทางเลือกที่ดีสู่อนาคต”

กรมควบคุมมลพิษได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่บทบาทหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเล  ในงานวันทางทะเลโลกประจำปี 2558 ในหัวข้อการจัดงานเรื่อง การศึกษาพาณิชย์นาวี ทางเลือกที่ดีสู่อนาคต” (Maritime education and training) ที่จัดขึ้นโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)