Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in C:\xampp\htdocs\water\libraries\joomla\session\session.php on line 1
เหมืองแร่ปัญหาของคนทั้งประเทศ - สำนักจัดการคุณภาพน้ำ

หน้าแรก

เหมืองแร่ปัญหาของคนทั้งประเทศ

    ประเทศไทยมีการทำเหมืองแร่มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 โดยในช่วงแรกส่วนใหญ่นิยมทำเหมืองดีบุก ต่อมา พ.ศ. 2444 ที่ผ่านมาความล้มเหลวในบริหารงานเกี่ยวกับการจัดการเหมืองแร่ในประเทศไทยได้ทิ้งร่องรอยของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่ยากต่อการฟื้นฟู ทำให้เมื่อมีโครงการเหมืองแร่เกิดขึ้นจึงมักมีการต่อต้านเกิดขึ้นพร้อมกัน เนื่องจากหลายฝ่ายเกรงกลัวผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น แม้จะมีการรับรองจากการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่ก็ไม่ได้ทำให้วิกฤตศรัทธาดีขึ้นแต่อย่างใด(อ่านต่อ)